CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

1. Potrzeby Twojego przedsiębiorstwa będą indywidualnie analizowane, będziesz miał usługę „skrojoną na wymiar”.

2. W ramach usług Twoja firma będzie miała dostęp do potencjału oraz specjalistów zaproponowanych przez Centrum Transferu Wiedzy.

3. Jeśli zakres usługi jest bardzo specyficzny, wychodzący poza wiedzę pracowników Centrum, w ramach tej usługi zapewniona będzie ekspercka obsługa spoza Centrum.

4. Będziesz miał dostęp do praktyki, najnowszych rozwiązań i trendów w danej branży.

5. Centra będą stale monitorować jakość świadczonych usług, prowadzona będzie ewaluacja zakresu usług po to, by je na bieżąco udoskonalać i optymalizować zasoby wewnętrzne i w efekcie świadczyć najlepsze usługi.

6. Usługi będą wykonane w terminie, który ustalony będzie przez Ciebie i CTW w ramach umowy.

7. Będziesz miał zapewnioną profesjonalną obsługę, rozumianą jako obecność stałego opiekuna klienta oraz dostępność telefoniczną, mailową i bezpośrednią.

8. Spotkasz się z przyjaznym nastawieniem i życzliwością oraz gotowością na wzajemną wymianą doświadczeń.

9. Koszt usługi będzie zgodny z dostępnym cennikiem usług wprowadzonym przez dane Centrum.

10. Wartość netto usługi będzie stanowiła pomoc de minimis dla Twojego przedsiębiorstwa.

11. Wartość VAT będzie płatna na konto CTW (płatność za usługę nie powinna przekroczyć 23% wartości usługi).