JAK ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ MOJEJ FIRMY?

Innowacje oraz nowatorskie pomysły dają szansę na budowanie i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jak jednak spiąć rzetelną wiedzę z praktyką, a zarazem przełożyć język naukowy w język biznesowy?

Takie rozwiązanie stało się rzeczywistością dzięki realizacji w Województwie Małopolskim projektu SPIN i funkcjonującym w ramach niego  Centrów Transferu Wiedzy. To właśnie one zajmują się kreowaniem innowacji, zdobywaniem wiedzy oraz współpracą ze środowiskiem naukowym, a następnie transferowaniem zdobytej wiedzy do firm.

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu technologicznego, który ma na celu wyznaczenie kierunku rozwoju. Pozwala wskazać obszary, w których przedsiębiorstwo ma możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na energię lub wykorzystania OZE dającego obniżenie kosztów, oraz te które mają stać się podstawą dalszego rozwoju. Dodatkowo po audycie poszukuje się zewnętrznych źródeł finansowania, a centrum  gwarantuje pomoc przy wszelkich formalnościach.

Towarzystwo Geosynoptyków GEOS jednym z Centrów Transferu Wiedzy. Usługi są prowadzone m.in. w zakresie przygotowywanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R oraz doradztwa w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje z wyłączeniem usług i czynności technicznych polegających na przygotowaniu i wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie dla projektu ubiegającego się o wsparcie.

 Usługa CTW dla przedsiębiorców nie wiąże się z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów, jest opłacana, w ramach pomocy de minimis,  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej lub uzyskana w przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie przekroczyła 200 tys. EUR.

Każde przedsiębiorstwo jest traktowane indywidualnie, tak, aby odpowiednio dopracować strategię rozwoju poprzez konsultacje i doradztwo z ludźmi o niezwykłych pomysłach i rzetelnej wiedzy.

Dlaczego SPIN? W każdym biurze używamy niepozornego narzędzia, którym jest spinacz. A więc SPINamy wiedzę z praktyką i doświadczeniem, by uzyskać produkt końcowy, którym jest niekonwencjonalne działanie.